NS 3840:2015

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak
English title: Green roofs - Planning, design, execution, maintenance and operation - Extensive roofs
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-12-01)
Number of pages: 48
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.20
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng. Denne standarden definerer også terminologi, og gir målemetode og retningslinjer for grønne tak. Bestemmelser i denne standarden kan benyttes i alle deler av landet og for både eksisterende og nye byggverk. Denne standarden gjelder ikke semi-intensive eller intensive grønne tak, men en del prinsipper kan anvendes som veiledning. Tekniske funksjoner for å sikre tett tak er ikke en del av denne standarden. MERKNAD 1 Grønne tak kan også etableres på andre konstruksjoner enn tradisjonelle skrå og flate tak, som for eksempel i eller på veganlegg eller på lokk over underjordiske anlegg som parkeringskjellere. Denne standarden gir ikke bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet. MERKNAD 2 Opphold i høyden og på tak er forbundet med fare og er underlagt egne lover og forskrifter [13].
Adopted: 2015-12-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
65.020.99 - Andre standarder om jord- og skogbruk
91.060.20 - Tak