NS 9410:2016

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
English title: Environmental monitoring of benthic impact from marine fish farms
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-02-01)
Supersedes: NS 9410:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.40
NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav til prøvetakingsfrekvens og metode for måling og vurdering av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Standarden omfatter følgende undersøkelsestyper: – forundersøkelse; – trendovervåking i anleggssonen, B-undersøkelse; – trendovervåking i overgangssonen, C-undersøkelse.
Committee: SN/K 222
Adopted: 2016-02-01
ICS: 13.020.40 - Forurensing, bekjempelse av forurensing og miljøbevarende tiltak
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett