NS 3420-U:2016

NOK 3 150,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del U: Rørinstallasjoner
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part U: Piping systems and installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-02-01)
Supersedes: NS 3420-U:2008 Alert Withdrawn
NS 3420-U:2008/AC:2009 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-U:2019 Check Published
Number of pages: 388
Price:

NOK 3 150,00 (excl. VAT)
NOK 3 937,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.70
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS 3420 omfatter rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr i og utenfor bygninger. Videre inngår prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Beskrivelsestekster for innendørs arbeider (VVS) og utendørsarbeider er plassert i separate punkter.
Committee: SN/K 430
Adopted: 2016-02-01
Withdrawn: 2019-12-01
ICS: 901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.140.70 - Sanitærinstallasjoner
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering