NS 6450:2016

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
English title: Commissioning and testing of technical building installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-03-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Standardsamling Riktig med en gang
Product information: NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han skal tenke på under utarbeidelse av sin spesifikasjon for prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, samt anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner.
Scope: Denne standarden angir krav til testing, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Den inneholder også en prosessbeskrivelse som viser når de ulike aktiviteter skal gjennomføres. Standarden angir krav til både byggherre og utførende leverandører.
Committee: SN/K 355
Adopted: 2016-03-01
ICS: 930 - Riktig med en gang
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt