Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

NS-EN ISO 14004:2016

NOK 1 504,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for miljø - Generelle retningslinjer for implementering (ISO 14004:2016)
English title: Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-03-01)
Supersedes: NS-EN ISO 14004:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 72
Price:

NOK 1 504,00 (excl. VAT)
NOK 1 880,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
Ledelsessystemer for miljø
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden gir retningslinjer for en organisasjon for etablering, implementering, vedlikehold og forbedring av et robust, troverdig og pålitelig ledelsessystem for miljø. Retningslinjene er beregnet på en organisasjon som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet.
Denne internasjonale standarden hjelper en organisasjon til å oppnå tilsiktede resultater av sitt ledelsessystem for miljø. Det er verdifullt for miljøet, organisasjonen selv og interessepartene. I overensstemmelse med organisasjonens miljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for miljø følgende:
- forbedrede miljøprestasjoner;
- overholdelse av samsvarsforpliktelser;
- oppnåelse av miljømål.
Retningslinjene i denne internasjonale standarden kan hjelpe en organisasjon til å forbedre sin miljø-prestasjon og gjør det mulig å integrere elementene i ledelsessystemet for miljø i organisasjonens kjerneprosesser i forretningsvirksomheten.
MERKNAD Selv om ledelsessystemet for miljø ikke har til formål å styre arbeidsmiljøforhold, kan disse inkluderes når en organisasjon ønsker å implementere et integrert ledelsessystem for miljø og arbeidsmiljø.
Denne internasjonale standarden gjelder for alle organisasjoner, uansett størrelse og type, og alle miljøaspekter av aktivitetene, produktene og tjenestene som organisasjonen bestemmer at de enten kan styre eller påvirke sett i et livsløpsperspektiv.
Retningslinjene i denne internasjonale standarden kan brukes helt eller delvis til systematisk forbedring av miljøledelse. De er med på å gi en nærmere forklaring av konseptene og kravene.
Retningslinjene i denne internasjonale standarden stemmer overens med modellen for ledelsessystem for miljø i NS EN ISO 14001, men de er ikke tenkt å skulle fortolke kravene i NS-EN ISO 14001.

Adopted: 2016-03-01
ICS: 13.020.10 - miljøstyring
908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien