NEK 420A:2016

NOK 2 103,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
English title: Electrical installations in potential explosive atmospheres
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: no/en
Edition: 5.0 (2016-06-01)
Supersedes: NEK 420:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 434
Price:

NOK 2 103,00 (excl. VAT)
NOK 2 628,75 (with VAT)

Included in: ATEX Komplett
Scope: NEK 420 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver. NEK 420A:2016: NEK 420A er en normsamling som omhandler prosjektering, valg av utstyr og utførelse, og kan leses på engelsk og norsk i et kolonneformat. Følgende normer inngår i NEK 420A: EN/IEC 60079-14: Elektriske installasjoner - Prosjektering, valg og utførelse EN/IEC 60079-17: Elektriske installasjoner - Inspeksjon og vedlikehold EN/IEC 60079-19: Utstyr - Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr IEC/IEEE 60079-30-2: Varmekabelanlegg - Veiledning for prosjektering, installasjon og vedlikehold
Committee: NEK/NK31
Adopted: 2016-06-01
ICS: 29.260.20 - Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer
922 - ATEX - Normsamling for installasjoner av elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv