Standardsamling Riktig med en gang

Standardsamling (Elektronisk)
NOK 1 820,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Order
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Denne standardsamlingen inneholder standardene i «Riktig med en gang» - serien: NS 3935, NS 6450 og NS-EN 15232.
English title: The collection contains all standards within the «Riktig med en gang» series: NS 3935, NS 6450 and NS-EN 15232.
Item type: Standardsamling (Elektronisk)
Language: no/en
Edition: (2016-06-13)
Price:

NOK 1 820,00 (excl. VAT)
NOK 2 275,00 (with VAT)

Full price: NOK 1 820,00 (excl. VAT)
Full price: NOK 2 275,00 (with VAT)

Product information:

Bygningsautomatisering - Riktig med en gang

Er du eiendomsutvikler, byggherre, prosjektleder, driftsansvarlig, rådgiver og leverandør av tekniske installasjoner, får du med disse tre standardene + veiledning det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Samlingen inneholder følgende standarder:

  • NS 6450
  • NS 3935
  • NS-EN 15232
  • Veiledning til NS-EN 15232 P-754

Hvordan bruke standardene?

De viktigste og mest avanserte tekniske anleggene prøvedriftes etter reglene i NS 6450 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Gjennomføringen/installasjonen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) bør skje ved bruk av NS 3935.

Som byggherre får du løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg med NS-EN 15232, bruk også veiledningen til standarden for innføring i standarden og konkrete eksempler.

NS-EN 15232 er på engelsk, mens de resterende standardene og veiledningen er på norsk.

Adopted: 2016-06-13

 

Innhold av samlingen (4)

NS 6450:2016

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Commissioning and testing of technical building installations

LanguageNorskEdition: 1 (2016-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3935:2019

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Integrated technical building installations (ITB) - Designing, implementation and commissioning

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TR 6451:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Terminology for technical building installations

LanguageNorskEdition: 3 (2022-02-24)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

LanguageNorskEdition: 1 (2015-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
  1 - 4