CEN/TS 15901-14:2016

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Overflateegenskaper for dekker til veger og flyplasser - Del 14: Prosedyre for bestemmelse av dekkers overflatefriksjon ved bruk av utstyr med langsgående kontrollert slipp: ViaFriction (ViaTech AS Road Analyser og Recorder)
English title: Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2016-02-10)
Number of pages: 20
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Committee: SN/K 363
Adopted: 2016-02-10
ICS: 93.080.20 - Veibelegg
93.120 - Konstruksjon av flyplasser