NS 3961:2016

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold
English title: Voice alarm systems - Design, installation, commissioning, operation and maintenance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2016-10-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.320
NS ICS 13
Scope: Denne standarden angir krav og retningslinjer for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg benyttet som alarmorgan ved brannalarm. For å sikre god kvalitet og overvåkning av bygg kan denne standarden også benyttes for varslingsanlegg med høyttalere som ikke er tilknyttet brannalarmanlegg. NS 3961 supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg − Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold og skal ses i sammenheng med bestemmelser om talevarslingsanlegg nedfelt i NS 3960.
Committee: SN/K 359
Adopted: 2016-10-01
ICS: 13.320 - Alarm- og varslingssystemer