NS-EN 16361:2013+A1:2016

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektrisk drevne dører - Produktstandard, ytelsesegenskaper - Inngangsdører, andre enn sidehengslet, som i utgangspunktet er produsert for installasjon med elektrisk drift uten egenskaper mot brann og røyklekkasjer
English title: Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2016-11-01)
Supersedes: NS-EN 16361:2013 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.50
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 027
Adopted: 2016-11-01
ICS: 91.060.50 - Dører og vinduer