NS-ISO 37001:2016

NOK 1 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning
English title: Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2016-11-01)
Supersedes: prNS-ISO/DIS 37001:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 60
Price:

NOK 1 980,00 (excl. VAT)
NOK 2 475,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
Product information: NS-ISO 37001 inneholder kravene til og veiledningen for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for antikorrupsjon. Systemet kan være uavhengig av et overordnet ledelsessystem, eller integrert i dette. Det dekker korrupsjon i offentlig, privat og ikke-kommersiell sektor, blant annet korrupsjon fra og mot en organisasjon eller medarbeiderne i denne, og korrupsjon som er betalt eller mottatt gjennom eller av en tredjepart. Korrupsjonen kan finne sted hvor som helst, den kan ha hvilken som helst verdi, og den kan omfatte økonomiske eller ikke-økonomiske fordeler eller gevinster.
Committee: SN/K 559
Adopted: 2016-11-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt