SN-ISO/TS 9002:2016

NOK 1 763,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for kvalitet - Retningslinjer for anvendelse av NS-EN ISO 9001:2015
English title: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2017-01-06)
Number of pages: 56
Price:

NOK 1 763,00 (excl. VAT)
NOK 2 203,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Product information:

Nye ISO/TS 9002 gir veiledning til ISO 9001

Den nye standarden gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001, og gjør det enklere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset din organisasjons egne behov.

ISO/TS 9002 er ideell for organisasjoner som ønsker en bedre forståelse av kravene i ISO 9001. Dokumentet inneholder ingen nye krav, men gir veiledning og eksempler på hvordan du kan forstå og jobbe med punktene i ISO 9001 slik at du får størst mulig nytte av kvalitetsledelsessystemet.

Abstract:

ISO/TS 9002:2016 provides guidance on the intent of the requirements in ISO 9001:2015, with examples of possible steps an organization can take to meet the requirements. It does not add to, subtract from, or in any way modify those requirements.

ISO/TS 9002:2016 does not prescribe mandatory approaches to implementation, or provide any preferred method of interpretation.Committee: SN/K 149
Adopted: 2017-01-06
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
907 - Systemer for kvalitetsstyring