NS 8437:2017

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
English title: General conditions of contract for healthcare services at home
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-02-01)
Number of pages: 16
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 11.180
NS ICS 11
NS ICS 11.180.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren av helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og den angir alminnelige kontraktsbestemmelser for disse helse- og omsorgstjenestene. Kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste. Helse- og omsorgstjenester i hjemmet omfatter behandling, habilitering og rehabilitering, tverrfaglig samarbeid knyttet til utredning og diagnostisering, egenomsorg, personlig stell og hjelp til alle dagliglivets personlige og praktisk gjøremål i hjemmet, herunder innkjøp av varer, matlaging, vask av klær og renhold av bolig. Denne kontrakten gjelder ikke for brukerstyrt personlig assistanse, se NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)[1].
Committee: SN/K 553
Adopted: 2017-02-01
ICS: 11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt

Related products:

NS 8435:2011