NS 11032:2017

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Universell utforming - Persontransport - Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter
English title: Universal design - Passenger transport - Requirements for transport providers on passenger rights
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-05-01)
Number of pages: 28
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.220
NS ICS 03.220.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav til tilrettelegging for oppfyllelse av passasjerrettigheter på tvers av de ulike transportsektorene. Standarden angir krav til bestillere og transportører innenfor persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til informasjon, billettering, assistanse og rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og i luft.
Committee: SN/K 556
Adopted: 2017-05-01
ICS: 03.220.01 - Transport generelt