NS-EN ISO/IEC 27001:2017

NOK 974,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)
English title: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-05-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 974,00 (excl. VAT)
NOK 1 217,50 (with VAT)

Included in: IT-sikkerhet
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne internasjonale standarden spesifiserer kravene til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet innenfor konteksten til en organisasjon. Denne internasjonale standarden inneholder også krav til vurdering og håndtering av informasjonssikkerhetsrisikoer, tilpasset behovene i organisasjonen. Kravene i denne internasjonale standarden er generelle og er ment å være anvendelige for alle organisasjoner, uavhengig av type, størrelse eller art. Det er ikke akseptabelt å ekskludere noen av kravene i punkt 4 til 10 dersom en organisasjon vil hevde at den er i samsvar med denne standarden.
Adopted: 2017-05-01
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
35.030 - IT-sikkerhet
925 - IT-sikkerhet