NS-EN 15316-4-5:2017

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bygningers energiytelse - Metode for beregning av systemets energikrav og systemvirkningsgrader - Del 4-5: Fjernvarme og -kjøling, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
English title: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2017-08-01)
Supersedes: NS-EN 15316-4-5:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 36
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 033
Adopted: 2017-08-01
ICS: 91.140.10 - Sentralvarmeanlegg
91.140.30 - Ventilasjonssystemer og klimaanlegg