NS 8435:2017

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
English title: General conditions of contract for user driven personal assistance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-10-01)
Supersedes: NS 8435:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 22
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.99
Scope: Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste.
Committee: SN/K 525
Adopted: 2017-10-01
ICS: 03.080.99 - Andre tjenester
11.020.10 - Helsetjenester generelt