NS 5834:2016

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
English title: Societal security - Protection against intentional undesirable actions - Planning of security measures in the built environment
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2016-10-01)
Number of pages: 36
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.01
NS ICS 13
NS ICS 13.310
Product information: Dette er den engelske oversettelsen av NS 5834:2016.
Scope: NS 5834 beskriver planleggingsprosessen i prosjekter med krav til sikring i det ferdige bygget eller anlegget. Standarden kan anvendes både på nybygg og ombygging. Formålet med standarden er å sørge for sikring av verdier mot tilsiktede uønskede handlinger. Verdier i denne sammenheng kan være liv og helse, fysisk miljø, funksjoner, prosesser, materielle verdier, informasjon og omdømme.
Committee: SN/K 296
Adopted: 2016-10-01
ICS: 13.310 - Vern mot forbrytelser
91.020 - Fysisk planlegging. Byplanlegging
91.120.01 - Beskyttelse av og i bygninger generelt