NEK 405-10:2017

NOK 690,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-12-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 690,00 (excl. VAT)
NOK 862,50 (with VAT)

Scope: Formålet med normen er å legge til rette for kontroll med at tilfredsstillende elsikkerhet ivaretas i fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter. Normen gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater. Redere kan imidlertid på eget initiativ iverksette elkontroll etter denne normen.
Committee: NEK/NK219
Adopted: 2017-12-01