NS 8176:2017

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
English title: Vibration and shock - Measurement of vibration in buildings from land-based transport, vibration classification and guidance to evaluation of effects on human beings
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2017-12-01)
Supersedes: NS 8176.E Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
NS ICS 13
NS ICS 13.160
Referansestandarder TEK - Komplett
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 365
Adopted: 2017-12-01
ICS: 13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker
900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk