NS-EN 1994-1-2:2005+A1:2014+NA:2018

NOK 1 852,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
English title: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-03-01)
Supersedes: NS-EN 1994-1-2:2005+NA:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 852,00 (excl. VAT)
NOK 2 315,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.10
NS ICS 91.080.40
NS ICS 13
Eurokode 4
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 4 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: (1) Denne del 1-2 av NS-EN 1994 omhandler prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong for ulykkessituasjoner i form av brann og er beregnet på bruk sammen med NS-EN 1994-1-1 og NS EN 1991-1-2. Denne del 1-2 identifiserer bare forskjeller i forhold til, eller tilføyelser til, dimensjonering for normal temperatur. (2) Denne del 1-2 av NS-EN 1994 omhandler bare passive metoder for brannbeskyttelse. Aktive metoder omfattes ikke. (3) Denne del 1-2 av NS-EN 1994 gjelder for samvirkekonstruksjoner av stål og betong som forventes for å oppfylle visse funksjoner når de eksponeres for brann, i form av å: – unngå for tidlig kollaps i konstruksjonen (lastbærende funksjon); – begrense brannspredning (flamme, varme gasser, for sterk varme) utenfor definerte arealer (brannskillende funksjon). (4) Denne del 1-2 av NS-EN 1994 angir prinsipper og anvendelsesregler (se NS-EN 1991-1-2) for prosjektering av konstruksjoner for angitte krav til nevnte funksjoner og ytelsesnivåer. (5) Denne del 1-2 av NS-EN 1994 gjelder for konstruksjoner eller deler av konstruksjoner som omfattes av NS-EN 1994-1-1, og som er dimensjonert etter denne. Imidlertid gis det ingen regler for samvirkeelementer med deler av spennarmert betong.
Committee: SN/K 064
Adopted: 2018-03-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.10 - Metallkonstruksjoner
91.080.13 - Stålkonstruksjoner
91.080.40 - Betongkonstruksjoner