NEK 405:2018

Standard
NOK 1 805,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elkontroll og termografering
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2018-03-01)
Supersedes: NEK 405:2015 Alert Withdrawn
NEK 405:2015 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK 405:2020 Check Published
Number of pages: 120
Price:

NOK 1 805,00 (excl. VAT)
NOK 2 256,25 (with VAT)

Scope: Denne normsamlingen inneholder hele NEK 405-serien, slik den foreligger pr. 1. mars 2018 (NEK 405-1, NEK 405-2-1, NEK 405-2-2, NEK 405-3, NEK 405-4 og NEK 405-10). Samlingen erstatter «NEK 405:2015 Samlet utgave». Årsakene til at det er utgitt ny samling er nytt tillegg til NEK 405-3 om elkontroll i landbruket, samt ny delnorm NEK405-10 om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy. Normserien setter krav til kontrollforetak og personell som gjennomfører elektrotermografering eller elkontroll, beskriver metode og hvordan resultatene skal dokumenteres. Elektrotermografering og elkontroll kan avdekke skadelige termiske virkninger i elektriske anlegg, slik at disse kan håndteres før alvorlige farer oppstår. Tiltakene er videre effektive for å avdekke feil i elektriske anlegg og elektrisk utstyr, slik at branner med elektrisk årsak kan forebygges. Resultatene av kontroll gir oppdragsgiver beslutningsgrunnlag om nødvendige tiltak.
Committee: NEK/NK219
Adopted: 2018-03-01
Withdrawn: 2021-09-24
ICS: 01 - GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON
29.020 - Elektroteknikk generelt