NS 11001-1:2018

NOK 1 375,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
English title: Universal design of building works - Part 1: Buildings open to the public
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-05-01)
Supersedes: NS 11001-1:2009 Alert Withdrawn
NS 11001-1.E:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 96
Price:

NOK 1 375,00 (excl. VAT)
NOK 1 718,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.10
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.
Committee: SN/K 024
Adopted: 2018-05-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.040.10 - Offentlige bygninger