NS 11001-2:2018

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
English title: Universal design of building works - Part 2: Housing
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-05-01)
Supersedes: NS 11001-2:2009 Alert Withdrawn
NS 11001-2.E:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 80
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Startpakke for byggmestre
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Hovedmålgruppen for standarden er planleggere og prosjekterende tilknyttet BAE-næringen. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.
Committee: SN/K 024
Adopted: 2018-05-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.040.30 - Bolighus
929 - Startpakke for byggmestre