NS-EN 81-70:2018

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser — Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passenger and goods passenger lift — Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2018-05 (2018-08-01)
Supersedes: NS-EN 81-70:2003 Alert Withdrawn
NS-EN 81-70:2003/A1:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 81-70:2003+A1:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 81-70:2003+A1:2004 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 81-70:2021 Alert Withdrawn
Number of pages: 32
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: This European Standard specifies the minimum requirements for the safe and independent access and use of lifts by a wide range of persons, including persons with disabilities. It is applicable to new passenger and goods passenger lifts according to EN 81-20. For other types of lifts, e.g. inclined lifts according to EN 81 22, this standard can usefully be taken as a basis. NOTE 1 For guidance on solutions for increased accessibility and usability see Annex D. NOTE 2 For the upgrading of accessibility of existing lifts in line with the recommendation of the European Commission dated 8th of June, 1995 (95/216/EC) concerning improvements to safety of existing lifts, see EN 81-82.
Committee: SN/K 037
Adopted: 2018-08-01
Withdrawn: 2021-06-07
ICS: 900.01.03 - Kap.3 - Dokumentasjon av produkter
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper