NS-EN ISO 19011:2018

NOK 2 137,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)
English title: Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-09-01)
Supersedes: NS-EN ISO 19011:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 2 137,00 (excl. VAT)
NOK 2 671,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 13
NS ICS 99
NS ICS 99.220.10
Ledelsessystemer for kvalitet
Ledelsessystemer for miljø
Product information: Dette dokumentet gir veiledning om revisjon av ledelsessystemer, herunder prinsippene for revisjon, styring av et revisjonsprogram og utførelse av revisjoner av ledelsessystemer, i tillegg til veiledning i evalueringen av kompetansen til personer som er involvert i revisjonsprosessen. Disse aktivitetene omfatter personen(e) som styrer revisjonsprogrammet, revisorer og revisjonslag. Det er anvendelig for alle organisasjoner som har behov for å planlegge og utføre interne eller eksterne revisjoner av ledelsessystemer eller lede et revisjonsprogram. Dette dokumentet kan også anvendes for andre typer revisjoner, forutsatt at det tas spesielt hensyn til den bestemte kompetansen dette krever.
Adopted: 2018-09-01
ICS: 908 - Miljøstyringssystemer - NS-EN ISO 14000-serien
03.100.70 - Ledelsessystemer
03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse
13.020.10 - miljøstyring
907 - Systemer for kvalitetsstyring
99.220.10 - Oversikt miljøstandarder