Byggblankett 3427:2019

eBlankett
NOK 369,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: (2019-01-04)
Supersedes: Byggblankett 3427:2018 Alert Withdrawn
Price:

NOK 369,00 (excl. VAT)
NOK 461,25 (with VAT)

Adopted: 2019-01-04