NS-EN 1504-10:2017+NA:2019

NOK 846,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner - Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar - Del 10: Bruk av produkter og systemer på byggeplass og kvalitetskontroll av utførelsen
English title: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-02-01)
Number of pages: 88
Price:

NOK 846,00 (excl. VAT)
NOK 1 057,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS-EN 1504 inneholder krav til: – underlagets tilstand før og under bruken av systemer og produkter; – lagring av systemer og produkter; – konstruksjonens stabilitet under forberedelse, beskyttelse og reparasjon; – metoder for beskyttelse og reparasjon; – kvalitetskontroll for utførelsen av arbeid; – vedlikehold av konstruksjonen.
Committee: SN/K 007
Adopted: 2019-02-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.080.40 - Betongkonstruksjoner