SN/TS 3456:2018

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)
English title: Documentation for management, operation, maintenance and development of buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-12-06)
Supersedes: NS 3456:2010 Alert Withdrawn
Number of pages: 104
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.040
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 1/Kap 4
Startpakke for byggmestre
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet angir prinsipper for FDVU-dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for eier av en bygning med tilhørende uteområder, slik at eier er i stand til å etablere rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Der prosjektert løsning gir forutsetninger for drift og bruk, samt stiller krav til inventar og produksjonsutstyr, inngår slike forutsetninger samt inventar og produksjonsutstyr i FDVU-dokumentasjonen. Dokumentasjon av annet løst inventar og produksjonsutstyr er ikke omfattet av dette dokumentet. MERKNAD Krav i kontrakter kan være mer omfattende enn det som framkommer av dette dokumentet.
Committee: SN/K 285
Adopted: 2018-12-06
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.040 - Bygninger
929 - Startpakke for byggmestre