NS-EN ISO 19650-2:2018

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)
English title: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2019-03-01)
Number of pages: 44
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.01
NS ICS 35.240
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 257
Adopted: 2019-03-01
ICS: 35.240.67 - Anvendelse av IT applikasjoner i bygg- og anleggsbransjen
91.010.01 - Byggeindustri generelt