NS-EN ISO 22000:2018

NOK 1 075,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)
English title: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-09-01)
Supersedes: NS-EN ISO 22000:2005 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 1 075,00 (excl. VAT)
NOK 1 343,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 67
NS ICS 67.020
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: Dette dokumentet angir krav til et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet (FSMS) som skal gjøre det mulig for en organisasjon som er direkte eller indirekte involvert i næringsmiddelkjeden, å:
a) planlegge, implementere, drive, vedlikeholde og oppdatere et FSMS som gir trygge produkter og tjenester, i samsvar med deres tiltenkte bruk;
b) vise samsvar med gjeldende krav til næringsmiddeltrygghet i lover og forskrifter;
c) evaluere og vurdere krav til næringsmiddeltrygghet som kunder har avtalt seg imellom, og vise samsvar med dem;
d) kommunisere emner som gjelder næringsmiddeltrygghet, til interesseparter i næringsmiddelkjeden på en virkningsfull måte;
e) sikre at organisasjonen oppfyller sin uttalte policy for næringsmiddeltrygghet;
f) vise samsvar til relevante interesseparter;
g) søke sertifisering eller registrering av sitt FSMS hos en ekstern organisasjon eller utarbeide en egenvurdering eller egenerklæring om samsvar med dette dokumentet.

Alle krav i dette dokumentet er generiske og beregnet på å brukes av alle organisasjoner i næringsmiddelkjeden, uansett størrelse og kompleksitet. Organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert, omfatter, men er ikke begrenset til, næringsmiddelprodusenter, dyrefôrprodusenter, de som høster ville planter og dyr, bønder, bestanddelprodusenter, næringsmiddelprodusenter, næringsmiddelforhandlere og organisasjoner som tilbyr næringsmiddeltjenester, cateringtjenester, rengjørings- og saneringstjenester, transport-, lager- og distribusjonstjenester, leverandører av utstyr, rengjørings- og desinfeksjonsmidler, emballasjematerialer og andre materialer som er i kontakt med næringsmidler.

Dette dokumentet gjør det mulig for enhver organisasjon, inklusive små og/eller mindre utviklede organisasjoner (for eksempel et småbruk, en liten emballasje- og transportbedrift, en liten forhandler eller et lite serveringssted), å implementere eksternt utviklede elementer i sitt FSMS.

Interne og/eller eksterne ressurser kan brukes for å oppfylle kravene i dette dokumentet.
Adopted: 2018-09-01
ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer
67.020 - Prosesser i næringsmiddelindustrien