NEK TS 400 Bolig:2019

NOK 690,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 3.0 (2019-07-01)
Supersedes: NEK TS 400 bolig:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 690,00 (excl. VAT)
NOK 862,50 (with VAT)

Scope: NEK 400 Bolig:2019 er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er oppdatert iht. NEK 400:2018 og er en forenklet og konservativ tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for installasjoner i boliger. Dette betyr at de løsninger og føringer som gis er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2018. Spesifikasjonen er spesielt nyttig for montøren.
Committee: NEK/NK64
Adopted: 2019-07-01
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt