NS 3420-Y:2019

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Y: Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
English title: Specification texts for building, construction and installations — Part Y: Special technical installations and constructions
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 4 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-Y:2008/AC:2009 Alert Withdrawn
NS 3420-Y:2008/A1:2016 Alert Withdrawn
NS 3420-Y:2008+A1:2016 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3420-Y:2019+AC:2022 Check Published
Number of pages: 120
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
NS ICS 91.140.65
NS ICS 91.140.99
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Elektro
NS 3420 Samling - VVS
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for bygningselementer (bygningsdeler) sammensatt av flere delprodukter, ofte fra ulike fagdeler. Inndelingen av elementene er basert på NS 3451. Det finnes postgrunnlag for elementer basert på funksjonskrav og postgrunnlag for elementer basert på en detaljspesifisering av prosjekterte løsninger.
Committee: SN/K 434
Adopted: 2019-12-01
Withdrawn: 2022-11-01
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt
901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt
91.140.65 - Utstyr til oppvarming av vann
91.140.99 - Andre bygningsinstallasjoner