NS 3420-R:2019

NOK 1 700,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje- og innredningsarbeider
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part R: Installation and fitting out works
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-R:2013/A1:2016 Alert Withdrawn
NS 3420-R:2013+A1:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 220
Price:

NOK 1 700,00 (excl. VAT)
NOK 2 125,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.01
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
NS ICS 97
NS ICS 97.220
NS ICS 97.220.10
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for arbeider med påhengsvegger, glasstak, vegg-, himlings-, og gulvsystemer, glassarbeider, dører, porter, luker, vinduer, solskjerming, låser, beslag, fast innredning og utstyr, utstyr for sport og fritid, redningsutstyr, samt restaurering av dører og vinduer.
Committee: SN/K 427
Adopted: 2019-12-01
ICS: 901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.060.01 - Bygningsdeler generelt
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt
97.220.10 - Sportsanlegg