Ledelsessystemer for kvalitet

Vare
NOK 3 470,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: NS-EN ISO 9000-familien - standardsamling P795. Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 9000:2015, NS-EN ISO 9001:2015, SN-ISO/TS 9002:2016, NS-EN ISO 9004:2018 og NS-EN ISO 19011:2018.
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 7 (2020-03-09)
Supersedes: Ledelsessystemer for kvalitet Alert Withdrawn
Price:

NOK 3 470,00 (excl. VAT)
NOK 4 337,50 (with VAT)

Product information:

Standardene i NS-EN ISO 9000-familien er generelle og kan brukes av alle virksomheter uavhengig av om det er en stor eller liten organisasjon, hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester), bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring,statlig eller kommunal virksomhet).

Standardsamlingen inneholder følgende standarder:
  • NS-EN ISO 9000:2015 (norsk)
  • NS-EN ISO 9001:2015 (norsk)
  • SN-ISO/TS 9002:2016 (norsk)
  • NS-EN ISO 9004:2018 (norsk)
  • NS-EN ISO 19011:2018 (norsk)

Boken selges i praktisk A5-format med spiralrygg. Standardene i boken er gjengitt i norsk språkversjon.

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 9001 og relaterte standarder. Se våre kurssider for en oversikt.

Adopted: 2020-03-09