NS 3418:2020

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold
English title: Tender documents with performance description for design, engineering and consulting services — Structure and content
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-05-01)
Number of pages: 40
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450, Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester. Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester. Standarden er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter. Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.
Adopted: 2020-05-01
ICS: 91.010.10 - Juridiske aspekter
91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg