NEK 701:2020

NOK 1 300,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer
English title: Information technology - Generic cabling systems
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-06-12)
Supersedes: NEK 701:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 416
Price:

NOK 1 300,00 (excl. VAT)
NOK 1 625,00 (with VAT)

Scope: NEK 701:2020 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer (ekomnett) i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting. Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom sine) forskrifter.
Adopted: 2020-06-12
ICS: 33.040 - Telekommunikasjonssystemer.
33.040.50 - Linjer, forbindelser og kretser
35.110 - Nettverksarbeid