Lyskultur publikasjon 24 Lysstyring (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 430,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Lysstyring
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2 (2019-08-01)
Number of pages: 24
Price:

NOK 1 430,00 (excl. VAT)
NOK 1 787,50 (with VAT)

Product information:

I denne publikasjonen har vi i hovedsak behandlet lysstyringssystemer for arkitektur og interiørbelysning, vei og utendørsbelysning. Systemer for kontroll av belysning i underholdningsbransjen er ikke en del av denne publikasjonen, selv om mye av teknologien benyttes i begge bransjer.

Publikasjonen vil derfor primært omhandle belysning i næringsbygg, offentlige bygg, veier, gater og plasser. Styring av lys for hus og hytter er behandlet i egne publikasjoner. Den gir videre nyttige prosesser frem mot vellykkede løsninger.

Publikasjonen gir en grunnleggende forståelse for lysstyring og aktuelle problemstillinger i henhold til dagens krav. Den reviderte publikasjonen er oppdatert på ny teknologi og nye standarder. Formålet med publikasjonen er å gi råd, veiledning og kompetanse til alle som prosjekter, leverer, installerer eller bestiller lysstyringsanlegg.

Revideringen av publikasjon nr. 24, Lysstyring bygger på og erstatter tidligere publikasjon nr. 24, Lysstyring 1. utgave fra 2004. Med tempoet det har vært i utviklingen rundt lysstyring de siste årene, sier det seg selv at tiden nå er overmoden for en ny utgave.

Publikasjonen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagmiljøer.

Adopted: 2019-08-01