NEK 600:2021

NOK 1 525,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: El og ekom i vegtrafikksystem
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-12-21)
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 525,00 (excl. VAT)
NOK 1 906,25 (with VAT)

Scope: NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses. NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.
Committee: NEK/NK300
Adopted: 2020-12-21
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt