NS 3925:2003

NOK 481,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Brannvern - Rømningsplaner
English title: Fire protection - Evacuation plans
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2003-08-11)
Superseded by: NS 3925:2013 Check Published
Number of pages: 16
Price:

NOK 481,00 (excl. VAT)
NOK 601,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.20
NS ICS 13
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden fastsetter form og farge for symboler brukt på rømningsplaner, og anbefaler også målene for størrelse og plassering av rømningsplanene. Standarden kan brukes som et hjelpemiddel ved utforming av rømningsplaner som settes opp i byggverk. Hensikten med standarden er å sikre enhetlig utforming av rømningsplaner for å sikre en gjenkjennelseseffekt hos publikum og dermed en effektiv rømning. Standarden omfatter ikke tegningssymboler til bruk ved utarbeidelse av branndokumentasjon. Rømningsplaner etter denne standarden gir ikke tilstrekkelig informasjon for blinde og svaksynte.
Committee: SN/K 016
Adopted: 2003-08-11
Withdrawn: 2013-06-01
ICS: 900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
13.220.20 - Brannvern

Related products:

NS 3041:1986