NS 3931:2001

NOK 635,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elektrotekniske installasjoner i boliger - Planlegging og utførelse av installasjoner for elkraft, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
English title: Electrical installations in dwellings - Planning and design of electric power, information and telecommunication
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2001-04-03)
Supersedes: NS 3931:1984 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3931:2014 Check Published
Number of pages: 28
Price:

NOK 635,00 (excl. VAT)
NOK 793,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 29
NS ICS 29.120
NS ICS 29.120.01
NS ICS 91.140.50
Scope: Standarden gir krav til installasjoner og regler for utførelse og plassering av uttak for elkraft, automatisering, sikkerhet, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i boliger. MERKNAD Den kan benyttes for andre bygg, f.eks. barnehager, skoler, hoteller og kontorer. Standarden omfatter ikke installasjoner i følgende rom: a) fyrrom; b) kjølerom; c) ventilasjonsrom; d) vaskerom; e) maskinrom for heis, og heissjakter; c) søppelrom. Standarden omfatter ikke uttak til nødbelysning i rømningsveier. Standarden er tilrettelagt for endrede brukerbehov og skiftende teknologier.
Committee: SN/K 025
Adopted: 2001-04-03
Withdrawn: 2014-04-01
ICS: 29.120.01 - Elektrisk installasjonsmateriell generelt
91.140.50 - Elektrisitetsforsyningssystemer