NS 8176:2005

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
English title: Vibration and shock - Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of effects on human beings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2005-09-01)
Supersedes: NS 8176:1999 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 8176:2017 Check Published
Number of pages: 32
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 13
NS ICS 13.160
Referansestandarder TEK - Komplett
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Standarden fastsetter en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel (vei- og skinnegående trafikk) samt kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Standarden er en videreføring og tilpasning av de generelle kriteriene for bedømmelse av vibrasjoner etter NS-ISO 2631-1:1985 og 2631-2:1994. Standarden gjelder ikke vibrasjonskilder i tilknytning til bygg og anlegg, industri, sprengninger, o.l., men den gjelder for trafikk til og fra bygg- og anleggsplasser. Standarden gjelder ikke for vurdering av skader på byggverk og konstruksjoner på grunn av vibrasjoner. Standardens tillegg gir også veiledning i hvordan vibrasjoner fra samferdsel påvirker mennesker i en bosituasjon. Standarden gir mulighet for å stille krav basert på standardiserte vibrasjonskriterier for bygninger i tilbud, anbudsdokumenter, kontrakter, o.l.
Committee: SN/K 002
Adopted: 2005-09-01
Withdrawn: 2017-12-01
ICS: 900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv