NS-EN 1338:2003

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Belegningsstein av betong - Krav og prøvingsmetoder- (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
English title: Concrete paving blocks - Requirements and test methods - (Corrigendum AC:2006 incorporated)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2003-07-10)
Number of pages: 72
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.20
Scope: Denne standarden spesifiserer materialer, egenskaper, krav og prøvingsmetoder for uarmert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler. Den gjelder for prefabrikkert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler til bruk for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg, f.eks. fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner) plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. Dersom piggdekk benyttes regelmessig, kan det være nødvendig med tilleggskrav. 1 Denne standarden omfatter ikke taktile egenskaper eller synlighet for belegningssteiner, og vanngjennomtrengelig belegningsstein inngår ikke. Denne standarden gir forutsetningene for produktmerking og vurdering av produktets samsvar med denne europeiske standarden.
Committee: SN/K 224
Adopted: 2003-07-10
ICS: 93.080.20 - Veibelegg