NS 9430:2022

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall
English title: General conditions of contract for waste collection at regular intervals
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 3 (2022-04-27)
Supersedes: NS 9430:2013 Alert Withdrawn
Number of pages: 25
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.030
NS ICS 13
NS ICS 13.030.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet regulerer kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren).
Adopted: 2022-04-27
ICS: 13.030.10 - Fast avfall