NS-EN 728:1997

NOK 450,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Rørledninger og varerør/kabelrør av plast - Rør og rørdeler av polyolefin - Bestemmelse av induksjonstiden for oksidasjon
English title: Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and fittings - Determination of oxidation induction time
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (1997-06-18)
Number of pages: 16
Price:

NOK 450,00 (excl. VAT)
NOK 562,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.20
NS ICS 23.040.45
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 084
Adopted: 1997-06-18
Withdrawn: 2017-04-01
ICS: 23.040.45 - Rørdeler av plast
83.140.30 - Plastrør, - deler og -ventiler
23.040.20 - Plastrør