SN-NSPEK 10501:2022

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Førstehjelp i arbeidslivet
English title: First aid in the workplace
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2022-07-14)
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 11
NS ICS 11.160
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet beskriver grunnleggende teknikker og metoder for førstehjelp og krav til et generelt kompetansenivå i arbeidslivet i Norge. Utvalget av metodene og teknikkene er ment å gi norske arbeidsgivere støtte i å gi ansatte relevant opplæring i førstehjelp.
Adopted: 2022-07-14
ICS: 11.160 - Førstehjelp
13 - MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET