NS-EN ISO 14041:1998

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Fastsettelse av hensikt og omfang, og livsløpsregnskap (ISO 14041:1998)
English title: Environmental management - Life cycle assessment - Goal and scope definition and inventory analysis (ISO 14041:1998)
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (1999-05-05)
Superseded by: NS-EN ISO 14040:2006 Check Published
NS-EN ISO 14044:2006 Check Published
Number of pages: 40
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13
NS ICS 99
NS ICS 99.220.10
Scope: Denne standarden angir, i tillegg til NS-EN ISO 14040, kravene og prosedyrene som er nødvendige for sammenstillingen og forberedelsen i forbindelse med fastsettelsen av hensikten med og omfanget av en livsløpsvurdering (LCA), og for å gjennomføre, fortolke og rapportere et livsløpsregnskap (LCI).
Committee: SN/K 127
Adopted: 1999-05-05
Withdrawn: 2006-09-01
ICS: 99.220.10 - Oversikt miljøstandarder
13.020.10 - miljøstyring
13.020 - Miljøvern

Others also bought: