NS-EN 13200-3:2005

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Tilskueranlegg - Del 3: Rekkverk, gjerder og bølgebrytere - Krav
English title: Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2006-03-01)
Superseded by: NS-EN 13200-3:2018 Check Published
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.10
NS ICS 97
NS ICS 97.200
NS ICS 97.200.10
NS ICS 97.220
NS ICS 97.220.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne europeiske standarden angir krav til utforming og produktegenskaper for skilleelementer på tilskuerplasser på permanente eller midlertidige underholdningsarenaer medregnet idrettsstadioner, idrettshaller og innendørs- og utendørsanlegg for å sikre deres funksjonalitet. Andre permanente arenaer som teatre, kinoer, operahus, forelesningssaler og liknende er utelatt fra denne standarden. Denne standarden inneholder følgende typer avsperringer: a) avsperringer for uteområder (5.2); b) avsperringer for aktivitetsområde (5.3); c) skilleinnretninger (5.4); d) bølgebrytere (5.5); e) avsperringer foran og bak sitteplasser (5.6); f) avsperringer på tilskuerrader (5.7); g) innganger og telleapparater (5.8); h) utgangsdører og -porter (5.9); i) midlertidige avsperringer (5.10); j) avsperringer foran scener (5.11).
Committee: SN/K 036
Adopted: 2006-03-01
Withdrawn: 2018-12-01
ICS: 91.040.10 - Offentlige bygninger
97.220.10 - Sportsanlegg
97.200.10 - Utstyr for teater, scene og studio