NS-EN 14741:2006

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rørledninger av termoplast - Skjøter for trykkløse nedgravde bruksområder - Prøvingsmetode for langtids egenskaper til skjøter med elastomeriske pakninger ved bruk av et antatt trykk på pakningen
English title: Thermoplastics piping and ducting systems - Joints for buried non-pressure applications - Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2006-06-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.80
Committee: SN/K 084
Adopted: 2006-06-01
ICS: 23.040.80 - Pakninger til rør- og slangesett