NS-EN ISO 14044:2006

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer (ISO 14044:2006)
English title: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2006-09-01)
Supersedes: NS-EN ISO 14040:1997 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 14041:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 14042:2000 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 14043:2000 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.10
NS ICS 13.020.60
NS ICS 13
Scope: Denne standarden beskriver prinsippene og rammeverket for livsløpsvurdering (LCA), inklusive a) fastsettelse av hensikten og omfanget for LCA, b) livsløpsregnskapsfasen (LCI), c) livsløpseffektvurderingsfasen (LCIA), d) livsløpstolkningsfasen, e) rapportering og kritisk gjennomgang av LCA, f) begrensninger for LCA, g) forhold mellom LCA-fasene, og h) vilkår for bruk av verdivalg og valgfrie elementer. Denne standarden dekker livsløpsvurderingsstudier (LCA) og livsløpsregnskapsstudier (LCI). Den tiltenkte anvendelsen av LCA- eller LCI-resultatene blir vurdert ved fastsettelsen av hensikten og omfanget, men selve anvendelsen ligger utenfor omfanget til denne standarden. Denne standarden er ikke beregnet brukt i forbindelse med kontrakter eller reguleringer eller for registrering og sertifisering.
Adopted: 2006-09-01
ICS: 13.020.10 - miljøstyring
13.020.60 - Livssyklusvurdering